Aginda

Home / Aginda
DATUMWATTIID
Moandei 1 juni 2020Terras iepen13.00
Sneon 13 juni 2020Online kwis mei bitterballen express
Opjaan via app as info@cafederee.nl
20.15
Fanwege de coronamaatregels is it ferplichte om te reservearjen foar in plak yn ús kafee of terras (dit mei ek by it kafee sels). Dêrnjonken moatte wij jo by oankomst kontrôle fragen stelle oer jo sûnens. Wy freegje jo begryp hjirfoar.
Kontact
0515 858 813
Iepeningstiden
Iepen op ôfspraak
Adres
Slypsterwei 1
8736 JD Reahus